LEKCJE

 Przejdź do :  Lekcja 1 | Lekcja 2 | Lekcja 3 | Lekcja 4 | Lekcja 5 |

Lekcja pierwsza

Dialog


Nauczyciel: Witaj!
Student: Witaj!
Nauczyciel: Jak się masz?
Student: Mam się bardzo dobrze. A ty?
Nauczyciel: Ja też mam się bardzo dobrze.

Słówka


nauczyciel
ty
dobrze
student
czy (partykuła pytajna)
ja
bardzo
(partykuła)
też

Uwagi

  1. "Ni hao" to przykład zdania gdzie rolę orzeczenia pełni przymiotnik (gramatyka). Dosłownie znaczy "Ty dobrze", tłumaczy się jako "Ty masz się dobrze", a używa jako powitanie.

  2. "Ma" to partykuła pytajna, dodana na końcu zmienia zdanie twierdzące w pytanie.

  3. "Hen" niekoniecznie musi oznaczać "bardzo", czasami bywa dodawane tylko po to, by zdanie ładniej brzmiało.

  4. "Hen" i "ye" to okoliczniki, występują przed orzeczeniem (gramatyka).

  5. Jeśli chcemy zadać to samo pytanie, co przedmówca, "ne" zastępuje część zdania (w tym wypadku: "hao ma?")

Ćwiczenia

Podane są zdania: twierdzące, pytające i przeczące - oznacza "nie". Ułóż według tych wzorów kolejne zdania, posługując się słownikiem i używając zaimków osobowych lub nazw członków rodziny (np. Ni baba - twój ojciec - hao ma?). Można z tego układać całe dialogi, które są zwyczajowymi powitaniami Chińczyków - przy spotkaniu wypytują się nawzajem o zdrowie całej rodziny. W dobrym tonie jest odpowiadać (nawet niezbyt zgodnie z prawdą), że wszyscy mają się dobrze. Przejdź do :  Lekcja 1 | Lekcja 2 | Lekcja 3 | Lekcja 4 | Lekcja 5 |