PISANIE

Przejdź do : Kreski budujące znaki | Kolejność pisania | Podział znaków

Podstawowe kreski tworzące znak pisarski

 1. pozioma linia
 2. pionowa linia
 3. ukośna linia w lewo
 4. ukośna linia w prawo
 5. kreska w dół (dwa sposoby pisania)
 6. linia z hakiem (różne typy)
 7. kreska w górę
 8. linia pozioma z pionową
 9. linia pionowa z poziomą
 10. linia pozioma z pionową i hakiem
 11. linia pionowa z poziomą i hakiem
 12. linia pozioma z ukośną w lewo

 

Zasady kolejności pisania kresek

 • Pozioma linia poprzedza linię pionową lub ukośną.  
  (dziesięć)

 • Linia ukośna w lewo poprzedza ukośną w prawo.  
  (drzewo)

 • Elementy są zwykle pisane z góry na dół.  
  (pięć)

 • Elementy są zwykle pisane od lewej do prawej.  
  (robić)

 • Pionowa linia w środku zwykle poprzedza elementy po bokach.
  (woda)

 • Jeśli pionowa linia w śodku przecina inne elementy, jest pisana na końcu.
  (środek)

  Jeśli jakiś element jest otoczony z góry i z prawej, z góry i z lewej lub jednocześnie z góry, z prawej i lewej (dół pozostaje ciągle otwarty), to ten otoczony element pisany jest na końcu (po elementach otaczających).
  (sklep)

 • Jeśli jakiś element jest otoczony z dołu i z lewej lub jednocześnie z dołu, z prawej i lewej (góra pozostaje ciągle otwarta), to ten otoczony element pisany jest na początku (przed elementami otaczającymi).
  (droga)

 • Jeśli jakiś element jest otoczony z wszystkich stron, obowiązuje taka kolejność: a) najpierw pisane są elementy otaczające z lewej, z góry i z prawej; b) następnie element otoczony; c) w końcu elementy otaczające z dołu. Nazywa się to "chowaniem wszystkiego do domu przed zamknięciem drzwi".
  (wracać)

Uproszczona klasyfikacja znaków

1.Znaki proste (jeden rysunek)


a) Piktogramy
- schematyczne "rysunki", próbujące oddać wygląd różnych przedmiotów. Niektóre z nich są wciąż rozpoznawalne, inne uległy daleko idącym zmianom.


słońce, księżyc, góra, drzewo, woda, ogień
dziecko, oko, usta,  nos,  ręka
słoń, owca

 


b) "Znaki wskazujące"
określajace m.in. ilość lub położenie.


 jeden, dwa, trzy,  nad,  pod,  środek
 

2. Znaki złożone (dwa lub wiecej rysunków)


a) Ideogramy (złożenia logiczne)
- z zestawienia elementów składowych tworzą nowe (często abstrakcyjne) pojęcie. Zazwyczaj składają się z dwóch znaków.

2 * drzewo = las, kobieta + dziecko = dobrze
 


b) Złożenia fonetyczne
- składają się z dwóch części:
1. element determinujący ("radykał"), który wskazuje, do jakiej kategorii należy znak, a przez to określa jego znaczenie,
2. element fonetyczny, który odwołując się do innego znaku, podaje przybliżoną wymowę.

serce ---------------------------------> tęsknić
 

 


Proces powstawania złożeń fonetycznych można przedstawić następująco:
1. Istniało słowo z określoną wymową i znaczeniem (tu: xiang - tęsknić), ale nie miało znaku pisarskiego.
2. Gdy trzeba je było zapisać, wzięto inne słowo, które wymawiało się tak samo (xiang - wzajemnie). Powstał jednak problem - jak odróżnić je między sobą i od innych słów z tą samą wymową?
3. Do "pożyczonego" znaku dodano "radykał", wskazujący do jakiej kategorii należy dane słowo (tu: do kategorii "serce", oznaczającej uczucia).
4. Widząc ten znak po raz pierwszy, Chińczyk odczyta jego wymowę (xiang) i spośród znanych sobie słów o tej wymowie wybierze to, które związane jest z uczuciami (czyli xiang - tęsknić).
 


W ogólnej liczbie znaków jest ok. 1% piktogramów, 4% znaków wskazujących, 13% ideogramów i 82% złożeń fonetycznych. Jak widać, piktogramów jest najmniej, jednak ich opanowanie jest najbardziej istotne, gdyż służą one do budowania znaków z dwóch najliczniejszych kategorii (ideogramów i złożeń fonetycznych).
 

Skocz do :  Kreski budujące znaki | Kolejność pisania | Podział znaków | POWRÓT